BLOG | Artículos de Opinión

L’oportunitat d’una nova etapa: eleccions municipals i autonòmiques 2015

Compartint els problemes del nostre Poble i la il·lusió d’una nova forma de fer política i des de la fe en Jesús, els membres del “Grup de seglars i rectors del dissabte” fem públic el nostre discerniment davant les pròximes eleccions municipals i autonòmiques. El compromís cristià comporta la denúncia d’allò injust i inhumà i l’afirmació de tot el que afavoreix la construcció d’una societat més justa, democràtica, lliure i participativa. Així doncs, Perquè NO VOLEM resignar-nos a l’augment de la pobresa i la desigualtat social, la precarietat i l’explotació laboral, els desnonaments de famílies i les retallades en els serveis públics, el deteriorament dels barris populars i la frustració de la vida de la gent jove, la indefensió i l’exclusió d’amples sectors de la població; perquè ENS INDIGNEN la intensitat de la corrupció i el descrèdit de la funció política, la pèrdua de la nostra identitat com a Poble i la impotència davant el futur, REIVINDIQUEM la mobilització de la societat davant una situació tan greu i APEL·LEM al poder del vot ciutadà per a possibilitar la construcció democràtica d’una nova etapa política centrada en el bé comú per damunt dels interessos particulars, en la moralització de la vida pública i en la participació real i efectiva del Poble.

Per això: DONAREM SUPORT als partits polítics i formacions electorals que: • Lluiten contra la pobresa, l’exclusió social i la desigualtat, mitjançant una reforma fiscal més justa i redistributiva, una renda bàsica que assegure la vida digna per a tothom, l’enfortiment dels serveis públics per garantir educació, sanitat i justícia per a totes les persones, també les immigrants, i el desenvolupament de polítiques d’integració i d’igualtat d’oportunitats, amb especial atenció a la gent sense sostre. • Afavorisquen l’ocupació en condicions dignes per mitjà de relacions laborals justes que eviten l’emigració forçosa. • Promoguen un canvi de model productiu que acabe amb l’especulació, l’enriquiment sense control i la destrucció de la naturalesa. • Proposen mesures d’aprofundiment democràtic mitjançant la defensa d’allò públic, el foment de la transparència institucional, el debat polític i les aliances postelectorals, la lluita contra la corrupció i la dictadura dels partits, i la dotació als municipis de competències i recursos adients per als serveis de proximitat. • Respecten, defensen i fomenten la nostra identitat com a Poble mitjançant la promoció de la nostra llengua i la nostra cultura, donen suport a les institucions compromeses amb aquestes i promoguen mitjans de comunicació en valencià, sense utilitzar demagògicament la simbologia valenciana.

EN CAP CAS NO DONAREM SUPORT als partits polítics i formacions electorals que han consentit la corrupció o l’emparen, o que presenten en les seues llistes persones imputades. Fer-ho seria una complicitat i també donar assentiment a aquesta malifeta que està corrompent la democràcia. Tampoc no donarem suport als qui han enganyat amb falses promeses electorals, als qui mostren intenció de governar a colp de majoria i als qui promouen la privatització de la sanitat, l’educació i la justícia.

Des de l’exigència cristiana de fraternitat NO PODEM VOTAR partits que potencien o consenten actituds xenòfobes i discriminatòries per motius d’ètnia, creença, sexe, orientació sexual o llengua, condemnen persones malaltes a una mort evitable o no impedeixen els desnonaments de famílies sense recursos.

València, març de 2015.
Grup de Seglars i Rectors del Dissabte.

 

¿Quieres dejarnos algún comentario?

Tu email no será publicado, únicamente tu nombre y comentario.