BLOG | Artículos de Opinión

Per una política social, justa i humanitaria

Resultado de imagen de urnas votos
Davant les properes eleccions al Govern de l’Estat, els membres del «Grup de Seglars i
Rectors del Dissabte» volem compartir amb la ciutadania les nostres preocupacions i el nostre discerniment.

Des de la fe cristiana denunciem tot allò que és injust, inhumà i despersonalitzador i donem suport a tot allò que afavoreix una societat justa, democràtica, lliure, plural i participativa.

Ens preocupen els reptes que hem d’assumir en relació amb la natura i el medi ambient, els quals exigeixen un estil de vida, producció i consum més ecològic, que garantisca la vida, la justícia i la pau per a tothom.

Sofrim i ens rebel·lem quan les polítiques augmenten la pobresa, menyspreen la vida, fan
créixer les desigualtats socials i tracten l´ésser humà com a força bruta per interessos mercantilistes.

Diem no a les polítiques que produeixen marginació en molts sectors socials, frustren i
destrossen la vida de moltes persones i famílies i maltracten la identitat dels pobles. Igualment desaprovem la tebiesa amb què s’ha tolerat la corrupció. Apel·lem, doncs, al poder del vot ciutadà perquè acabe amb els privilegis i corregisca els excessos partidistes que naixen d’interessos amagats.

Les eleccions són una oportunitat que tenim els pobles lliures per canviar o refermar el
rumb polític que governa les nostres vides. Per a les del pròxim dia 20 de desembre se’ns
obri un ventall de propostes. Nosaltres donarem suport electoral als partits i a les formacions polítiques que facen seues aquestes orientacions:

● Treballar per dignificar l´acció política i condemnar tota mena de corrupció de forma pública i transparent, efectiva i evident, sense permetre utilitzar la política per agrair serveis o enriquir-se indegudament.

● Mostrar evidència clara i concreta d’optar per polítiques que cuiden i facen respectar el
medi ambient i frenen el canvi climàtic.

● Implantar decididament polítiques que partisquen de la gent pobra o desfavorida. Que
facen realitat el dret al treball, l’habitatge, la salut i l’ensenyament, a tenir un sou vital de
sustentació. Que prioritzen l’ocupació en condicions dignes i justes. Igualment implementar polítiques socials en favor de la igualtat d’oportunitats i de les persones dependents, aturades de llarga duració i joves que no hagen pogut accedir al mercat laboral.

● Combatre tota discriminació, eliminar el buit legal dels éssers humans «sense papers»,
suprimir els CIEs, evitar enfrontaments ètnics i religiosos i defensar els valors que humanitzen la societat.

● Practicar la laïcitat, l’hospitalitat envers les persones refugiades o migrants, la no-violència en les relacions internacionals i el control de les despeses militars.

● Reconèixer la riquesa de la nostra societat com un conjunt de pobles i nacions, afavorir
les diverses llengües i cultures específiques, respectar el dret a decidir el seu futur i
procurar ser vehicle d’expressió de la pluralitat cultural i religiosa.

Aquestes són les qüestions que, des de la nostra perspectiva cristiana, considerem prioritàries i decisives en el discerniment del vot.

Grup de Seglars i Rectors del Dissabte

 

¿Quieres dejarnos algún comentario?

Tu email no será publicado, únicamente tu nombre y comentario.