BLOG | Artículos de Opinión

Ramón Arqués Grau: «Millorar els nostres barris i la nostra ciutat des d’una visió global arrelada en la consciència de la realitat personal»

 

Quan Hugo Zárate deia que “merece la pena trabajar por los demás”, segur que volia dir que mereix la pena treballar per cadascun de nosaltres els veïns i veïnes dels barris respectius; que mereix la pena treballar per nosaltres perquè el meu barri és també casa meua i casa nostra, de totes les persones que hi vivim: paios, gitanos o persones nouvingudes procedents d’altres països.

Inocular en el veïnat la convicció que el barri és casa pròpia encara és una tasca pendent. Totes les persones del barri ens mereixem respecte i estima, i la casa meua i de tot el veïnat és el barri que hem de respectar i estimar. Premisses necessàries per crear una bona convivència entre persones veïnes i entre les diferents entitats i organitzacions que el barri acull.

Sols si hi ha una bona convivència serà possible transcendir els límits individuals o els corporatius i afavorir la participació de tothom en la millora de la casa de tot el veïnat mitjançant la informació objectiva, el debat en profunditat i l’acció reivindicativa al carrer si fa falta. I tot això -com bé subratllava Hugo-, fent prevaldre sempre el Bé Comú.

I, en considerar el Bé Comú, hem de fer-ho contemplant tot el context veïnal, ciutadà, de país, estatal i global. Poca cosa, no?. Sembla que avui estem entrant en aquesta dinàmica, amb les lluites per recuperar l’Horta (de la Punta, de Benimaclet), per salvar el litoral municipal de València, per recuperar la dignitat de l’històric llit del Túria com a riu net, verd i obert al mar, i contra una desmesurada ampliació del Port. I en el rerefons de les organitzacions que ho impulsen (Moviment veïnal, Per l’Horta, Acció Ecologista Agró, El Litoral per al Poble, el grup d’opinió Terra Crítica, etc), la recerca d’un món sostenible present en les comissions Iniciativa Túria i Ciutat-Port oferint a la ciutadania el projecte de ciutat que s’estén des de l’històric llit del Túria i el Parc de Desembocadura fins al Parc de l’Albufera tot recuperant els terrenys de la ZAL per a l’horta.

Ara bé, aquests moviments tots junts- haurien d’aconseguir il·lusionar el conjunt de la població. Ha estat –i són encara- un sector entregat de persones de les diverses AAVV i Plataformes ciutadanes els que han mantingut l’espelma encesa. Però resta a fer un gran treball d’informació generalitzada per part de les plataformes del Moviment Ciutadà i també un gran treball de base per part de les Associacions Veïnals que dinamitzen la presa de consciència i el pas a la participació del conjunt de la població dels barris de tota la ciutat. Que el procés per la millora dels nostres barris i la nostra ciutat siga fruit d’un treball compartit amb tota la ciutadania des d’aquella visió global.

Aquest treball requereix de força debat sobre quin món i quina societat volem, contemplant la realitat en la seua totalitat, tot fent front a la diversitat d’interessos d’organitzacions empresarials i corporativistes de partits i tota mena d’organitzacions socials. Cercar el Bé Comú del nostre barri, de la nostra ciutat tenint en compte el Bé Comú de tota la humanitat i del planeta, perquè tot està relacionat. La possible irreversibilitat del canvi climàtic anunciada recentment per l’ONU dóna encara més relleu a aquesta necessitat. Més encara, i això és capital, la manera com assumim la relació amb el veïnat (tot el veïnat) en aqueixa direcció no serà eficient si no partim del respecte i l’estima que ens motiva el saber que cadascú de nosaltres no som sols, sinó que som amb les altres persones; i no serà eficient si no indaguem en nosaltres mateixos la resposta profunda a la pregunta què volem en la nostra vida.

Tot plegat, un motiu per agrair la celebració del 25 aniversari de la Fundació Hugo Zárate empenyada en impulsar la participació ciutadana. I un motiu per agrair la vida d’Hugo Zárate que, conscient del pes de les altres persones en la nostra vida, considerava que les paraules respecte, convivència i solidaritat no eren paraules buides en el Moviment Veïnal, el qual havia de tenir sempre present la búsqueda del Bé Comú.

Ramon Arqués Grau
President de l’AVV de Natzaret

¿Quieres dejarnos algún comentario?

Tu email no será publicado, únicamente tu nombre y comentario.