Posts de Joan Borja

Mona de Pasqua

La Pasqua és, per antonomàsia, la festa de la primavera: de la natura que desperta, mou, renaix i vivifica. Ja els antics hebreus la celebraven, aquesta festivitat de la Pasqua, en recordança de l’alliberament i l’eixida d’Egipte. I encara ara la Pasqua continua formant part del calendari essencial al voltant del diumenge immediatament posterior a […]