Posts de Francesc Bayarri

Un matador per a la cultura

Vicente Barrera prové d’una família de llarga tradició cultural: el seu avi va ser també torero. De la mateixa generació del gran Cagancho, un sevillà cèlebre per les espantades i per altres incidents, com ara les memorables faenes en què necessitava una vintena d’estocades per a acabar amb l’animal. Segons deien els entesos de l’època, […]